Menu
A+ A A-

Köpvillkor

 

Betalning

Moms och frakt tillkommer på alla priser om inte annat anges. Fakturering på 20 dagar netto efter godkänd kreditprövning. Vid försenad betalning bebiteras dröjsmålsräntan med 18% per månad från förfallodagen.

 

Leveranstider och avbeställning

Information om Leveranstider och avbeställning kommer snart!

 

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Flyttgrossistens egendom tills dess att full betalning erlagts.

 

Reklamation

Kunden skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri och att rätt varor har levererats.

Vid reklamation skall kunden kontakta Flyttgrossisten på telefon: 0171 - 302 56 eller via mail på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Kunden betalar för frakt till Flyttgrossisten och vid giltigt returärende betalar Flyttgrossisten returfrakten. I de fall där returanledningen är garanti alt. reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift på 250:- exkl. moms + frakt, detta är för att täcka Flyttgrossistens hanteringskostnader utav ärendet.

 

Transportskadat gods

Om en vara från Flyttgrossisten skadas i transporten, oavsett om skadan är synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören inom 7 dagar.

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmaknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför våran kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Flyttgrossistens sida, som gör att Flyttgrossisten ej kan hålla nämnda avtal - skall utgöra grund till att Flyttgrossisten befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Övrigt

Flyttgrossisten förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Flyttgrossisten reserverar sig för eventuella korrekturfel, prisändringar, felaktiga priser, fel i specifikation och för slutförsäljning. Detta gäller samtliga i Flyttgrossistens sortiment förekommande produkter och tjänster.